Ångerrätt

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit din beställning på köp gjorda via distans. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det finns undantag där ångerrätten inte gäller (Kap 2, 11 §) och detta innefattar bland annat följande:

  • En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen (t.ex. abonnemang).
  • En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal (t.ex. förbrukningsprodukter).
  • Produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (inkl. in-ear-produkter och rakapparater).
  • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram/spel och där förseglingen brutits.
  • En vara som tillverkats/beställts efter kundens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.

Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar oss att du vill använda ångerrätten.

För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd som när du mottog den. Vi har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att du som köpare har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till oss inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv.

Produkten kan skickas tillbaka till oss med företagspaket (ej REK), om möjligt i originalemballaget tillsammans med följesedeln.

OBS! Vid ångrat köp ska vår ångerblankett (PDF) bifogas.

Vår returadress är:

Warehouse 204 AB
Blackebergsvägen 2
311 50 Falkenberg

Observera att returnerade varor som skickas med Postnord Mypack eller andra fraktsätt vilka kräver att vi hämtar ut paketet hos ombud inte kan hämtas ut av oss. Vi ersätter inte porto för returer som hamnat hos ombud.

Du kan även beställa en retursedel från oss och därmed ta del av vårt rabatterade pris vid frakt. OBS! Vid retur av stora, tunga föremål såsom scooter, möbler etc. Vänligen kontakta kundservice. Nedanstående retursedel går ej att använda till dessa paket.

Beställ retursedel via e-post
Beställ retursedel via brev

Vi återbetalar ångrade köp så snart som möjligt efter mottagen retur. Dock senast inom 30 dagar efter att paketet ankommit returavdelningen. Vi återbetalar köpeskillingen via det betalsätt som användes vid köpet, i annat fall kontaktar kundtjänst dig för en alternativ lösning.

Reklamation

För produkter utanför presumtionstiden (6 månader) men inom reklamationsrätten (3 år) ligger bevisbördan för att påvisa ursprungligt fel på dig som köpare. Vi kan dock hjälpa dig att sända produkten till en auktoriserad serviceverkstad för bedömning i denna fråga. Tänk på att du själv bekostar frakten vid detta alternativ. Vid köp genom företag har du som köpare 2 års reklamationsrätt enligt köplagen.

Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet alternativt bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid.

Tänk på att du även måste kunna styrka ditt köp vid en reklamation, vi rekommenderar att du bifogar kvitto eller följesedel.

Vi testar alla inlämnade produkter och gör en initial bedömning om vidare åtgärd.
Observera att en felsökningsavgift på 313 kr kan komma att debiteras om produkten konstateras som felfri, kostnadsförslag för åtgärd som faller utanför garanti inte godkänts av kund, felet faller utanför garantin p.g.a. handhavandefel eller annan felaktig hantering.
Om produkten undersökts av en auktoriserad serviceverkstad som konstaterar att felet inte täcks av garanti eller reklamationsrätt(t.ex. p.g.a. yttre åverkan, felaktig hantering eller att felet inte bedöms som ursprungligt), samt om inga fel konstateras – kan avgiften bli betydligt högre.

Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Du kan även använda dig utav EU-kommissionens onlineplattform (http://ec.europa.eu/odr) för tvistelösning.

Ej godkända returer

Returer som ej uppfyller ovanstående villkor eller varor som ej sålts av oss, kommer att återsändas till dig utan åtgärd. Retur sker på din bekostnad och debiteras med 150 kr samt ska erläggas i förskott.

Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Vi lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Vanliga frågor

Vad gör jag om jag tagit emot en transportskadad vara?

Du behöver först anmäla skadan till transportören. Detta skall göras inom 24 timmar och du kommer att erhålla ett ärendenummer som behövs i kontakten med oss. När du fått ditt ärendenummer så kontaktar du oss på kundservice@warehouse204.se och anger ditt ordernummer, ärendenummer samt bilder som tydligt visar både emballage och det skadade innehållet.

Vad gör jag med min produkt om den inte fungerar?

Den bästa supporten för din produkt får du genom att direkt kontakta tillverkarens support. Där finns auktoriserade tekniker med kunskap om just din produkt. Vår erfarenhet är att många problem kan lösas över telefon utan att du behöver skicka iväg produkten. Om felet inte kan åtgärdas med hjälp av supporten, så berättar de hur du ska göra för att skicka in produkten för garantiservice.
Behöver du vidare hjälp kontaktar du oss på kundservice@warehouse204.se.

Jag har fått fel vara levererad. Vad gör jag?

Vi ber om ursäkt för att vi har levererat fel vara till dig.
Självklart rättar vi till vårt misstag!
Kontakta oss direkt på kundservice@warehouse204.se så löser vi det på bästa sätt.